Betlehemské svetlo je na Slovensku

16 december 2018

Slovenskí skauti včera, 15. decembra, vo večerných hodinách priviezli na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie v Linzi. Nasledujúce ráno odovzdali svetlo počas svätej omše vo Svite poľským skautom a v Užhorode skautom z Ukrajiny. Dnes popoludní ho v Poprade prijal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Svetlo bude aj vďaka slovenským skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.

V sobotu, 15. decembra, sa v rímskokatolíckej katedrále Mariendom v Linzi uskutočnila ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski skauti odovzdali Betlehemské svetlo členom európskych organizácií, medzi ktoré patrí aj Slovenský skauting. Od tej chvíle Betlehemské svetlo začína svoju púť do krajín celého sveta.

V nedeľu, 16. decembra, v ranných hodinách priniesli slovenskí skauti Betlehemské svetlo do Svitu, kde ho zástupcovia Náčelníctva Slovenského skautingu a skauti zo Slovenska odovzdali na sv. omši poľským skautom. Svetlo sa bude šíriť cez celé Poľsko, pobaltské krajiny do Ruska a na ďalekú Sibír. „Odovzdávanie Betlehemského svetla poľským skautom sa od vstupu Slovenska a Poľska do Európskej únie organizuje každoročne vždy na inej strane hranice. V minulom roku odovzdávali naši skauti svetlo v Poľsku, v Zakopanom” povedal Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku. Tento rok odovzdali Betlehemské svetlo opäť aj v Ukrajine, kde si ho v Užhorode prevzali ukrajinskí skauti.

V nedeľu, 16. decembra, krátko popoludní prijal Betlehemské svetlo prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Plamienok Betlehemského svetla prevzal od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Petrom Linekom a koordinátorom Betlehemského svetla Mariánom Suvákom. Súčasťou delegácie boli skautky z Bratislavy, ktoré získali titul Družina roka 2018.

Plamienok z Betlehema odovzdali skauti ľuďom počas slávnostnej svätej omše o 16:30 v kostole Najsv. Spasiteľa na Hlavnom námestí v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc.

Počas posledného víkendu pred Vianocami, v sobotu 22.12., budú už od skorého rána skautské posádky roznášať svetlo vlakmi po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 330 miest a obcí a všade tam, kde nie je vlakové spojenie. Betlehemské svetlo zažiari aj na najvyššie položenom obývanom mieste na Slovensku, na Lomnickom štíte.

Betlehemské svetlo dievčatá a chlapci zo Slovenského skautingu postupne prinesú do domácností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti a kostolov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc. Distribúcie svetla sa každý rok dobrovoľne  zúčastňujú stovky skautov a ich počet neustále rastie.

Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty – spoločných univerzálnych hodnôt vlastných ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez vyznania.


Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku a patrí k najaktívnejším. Svojím programom ponúka členom rôznorodé činnosti a aktivity, ktorých cieľom je nielen zábava, ale aj rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7000 členov, ktorí pracujú v 100 skautských zboroch v takmer 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 29-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím:

Marián Suvák
Ústredie Slovenského skauting
svetlo@skauting.sk
02/446 40 154, +421 948 310 100
www.betlehemskesvetlo.sk