Betlehemské svetlo v slovenských mestách a obciach [2017]

22 december 2017

Aktualizované 22.12.2017 o 18:18. Prinášame vám prehľad informácií, kde bude v slovenských mestách a obciach k dispozícii Betlehemské svetlo počas najbližších dní.

Ak viete o miestach, kde bude Betlehemskom svetlo vo vašom meste k dispozícii, dajte nám, prosím, vedieť v komentári pod článkom. Informácie priebežne aktualizujeme…

Bratislava

Betlehemské svetlo je pre Bratislavčanov k dispozícii od 19.12. 2017 aj v podbráni Primaciálneho paláca a v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí 1.

21.12. – od 8:30 Miestny úrad Ružinov
21.12. – od 9:00 Domov seniorov Sklenárova
23.12. – od 18:00 kostol na Trnávke (bude k dispozícii aj v nedeľu 24.12. do 16:30)
23.12. – od 18:00 kostol na Miletičovej
23.12. – od 17:00 kostol sv. Vinceta de Paul (Prievoz)

22.12.2017 – 18:30 Kostol Sedembolestnej Panny Márie Bratislava – Petržalka
23.12.2017 – 17:00 Kostol kapucínov
23.12.2017 – 18:00 Kostol Blumentál
24.12.2017 – 8:00 Kostol sv. Rodiny Bratislava – Petržalka
24.12.2017 – 9:30 Evanjelický kostol Bratislava – Petržalka

22.12.2017 – od 15:00 Domov seniorov Lamač (Na barine 2976/5, 841 03 Lamač)
24.12.2017 – od 09:00 Kostol sv. Františka z Assisi (Karlova Ves)
24.12.2017 – od 09:30 Kostol Narodenia panny Márie (Dlhé diely)

Brezno

Vo farskom kostole v sobotu 23.12 o 18:00 a v nedeľu 24.12. o 8:00 a 9:15.

Dolná Tižina a okolie

Dolná Tižina: 24.12. od 9 do večera v kostole
Stráža – 24.12. od 10:30  v kostole
Stráňavy – od dnes v kostole
Belá – od 20.12. u miestneho farára
Gbeľany – od 21.12 u miestneho farára
Terchová – v kostole od 22.12.

Dubnica nad Váhom

– Betlehemské svetlo budú skauti rozdávať na Štedrý deň dopoludnia po sv. omšiach vo farskom kostole sv. Jakuba, v kostole sv. Jána Bosca v Dubnici nad Váhom a v kaplnke v miestnej časti Prejta.
– Dopoludňajšie sv. omše v nedeľu 24.12. budú vo farskom kostole o 7:00, 9:00 a 11:00 hod., v kostole sv. Jána Bosca o 8:00, 10:00 hod. a v Prejte o 8:45 hod.
– O 22:00 prinesú Betlehemské svetlo skauti do väznice v Dubnici na večernú sv. omšu.

Liesek a Čimhová

24.12. – odovzdanie Betlehemského svetla na ranných omšiach a následne roznášanie po obciach

Liptovský Mikuláš

22.12. – Odovzdávanie Betlehemského svetla v kostoloch (okolité obce a farnosť Liptovský Mikuláš- po 18:00 do štedrého dňa možnosť odpálenia na katolíckej fare v LM)
23.12. – 13:44 – oficiálne privítanie Betlehemského svetla na stanici v LM
23.12. – 14:15 – 14:45 pred kostolom sv. Mikuláša – možnosť odpálenia Betlehemského svetla pre širokú verejnosť

Nová Dubnica

24.12. – Nová Dubnica – Vestibul saleziánskeho oratória od 08:15 do 12:00
24.12. – Nová Dubnica – Mierové námestie 12:00 do 14:00hod.
24.12. – Nová Dubnica – Kolačín – Kostol Nanebovzatia Panny Márie od 11:15 do 11:45 hod.

Pezinok a Viničné

23.12.2017 – Pezinok – Radničné námestie pri Mariánskom stĺpe od 10.00 do 19.00
24.12.2017 – Pezinok – kostol Premenenia Pána (Dolný kostol) – polnočná omša
24.12.2017 – Viničné – kostol sv. Filipa a Jakuba – 8:00 a 10:30

Piešťany a okolie

23.12. – Piešťany – odovzdávanie svetla mestu a primátorovi na Námestí Slobody na Vianočných trhoch: 16:00

Odovzdávanie svetla na sv. omši, potom odpaľovanie svetla pre verejnosť:
24.12. – Piešťany – Evanjelický kostol: 10:00 – 12:00
24.12. – Piešťany – Kostol sv. Štefana: 9:00 – 12:00
24.12. – Piešťany – Kostol sv. Cyrila a Metoda: 10:30 – 12:00
24.12. – Piešťany – Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie: 10:30 – 12:00
24.12. – Piešťany – Sídlisko Adama Trajana: 10:00 – 12:00
24.12. – Moravany nad Váhom: pri omši o 7:30 a o 9:30

Poprad

24.12. – Poprad – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie od 8:00 do 15:00
24.12. – Poprad – v Kostole sv Cyrila a Metoda od 8:00 do 15:00.

Prievidza

24.12.2017 v čase 13:00 – 14:00 – Ako každý rok budú skauti z Prievidze počas jednej hodiny na Štedrý deň popoludní rozdávať Betlehemské svetlo na týchto desiatich miestach:

Dlhá ulica (pri potravinách), Námestie slobody (Trojičný stĺp), Žabník (potraviny na Ulici Stavbárov), Necpaly (pri potravinách „Pyramídy“), Sever (pri potravinách Jednota na Novackého ulici), Sídlisko Píly (pri hoteli Magura), Zapotôčky (pri potravinách Jednota na Ulici Ľ. Ondrejova), Bojnice (pri lekárni Notre Dame), Bojnice (pred Kostolom sv. Martina), Bojnice (v časti Dubnica)
24.12.2017 v čase 17:00 – 17:30 – Betlehemské svetlo si môžete odpáliť po skončení vigílnych svätých omší pred kostolmi:
Farský kostol sv. Bartolomeja, Piaristický kostol, Farský kostol sv. Terézie z Lisieux, Kostol sv. Martina (Bojnice)

Prešov a okolie

24.12. 2017 –Sekčov – polhodinu po každej sv. omši. (okrem večerných) pred kostolom Krista Kráľa + po sv. omši, ktorá je o 9:00 v kostole sv. Františka Xaverského na Šalgovíku

Trnava

19. 12. 12.30 – odovzdanie BS na arcibiskupskom úrade v Trnave
20. 12. 10.00 – odovzdanie BS v úrade TTSK (1. riadne zastupiteľstvo TTSK)
21. 12. 18.45 – odovzdanie BS primátorovi Trnavy – Adventné trhy (Trojičné námestie)
23. 12. 9.00 – 19.00 – BS rozdávajú skauti na Adventných trhoch (charitatívny stánok pred radnicou)
23. 12. – BS je dostupné vo všetkých trnavských kostoloch v čase ich otvorenia počas sv. omší
24. 12. BS rozdávajú roveri na Trojičnom námestí

Vrútky

23.12. – 18:00 katolícky kostol Vrútky, 19:00 evanjelický kostol Vrútky

Výčapy – Opatovce

24.12. Kostol Božieho milosrdenstva o 8,00 a následne ho budú miestni skauti roznášať po domácnostiach.

Zlaté Moravce

23.12. – skauti prinesú Svetlo do všetkých domovoch sociálnych služieb
24.12. – Svetlo bude v oboch kostoloch v Zlatých Moravciach
24.12. – slávnostné odovzdanie svetla v kostole v Hostiach o 9:00, kde bude následne k dispozícii
24.12. – slávnostné odovzdanie svetla v kostole vo Volkovciach o 9:30, kde bude k dispozícii
24.12.  – Svetlo bude k dispozícii v kostole v Topoľčiankach medzi 13:00-16:00

Zvolenská Slatina

24.12. – od 10:15 do 11:00 hod. pred rim. – kat. kostolom vo Zvolenskej Slatine
24.12. – od 18:00 do 18:15 hod. pred evanjelickým kostolom  vo Zvolenskej Slatine

Žilina a okolie

22.12. – 15:15 – diecézna charita
23.12. – 12:00 – 17:30 – Mariánske námestie
23.12. – 18:00 – kostol sv. Trojice (farský kostol)
24.12. – od rána – kostol Dobrého Pastiera Solinky
24.12. – 8:00 – kostol – Hájik
24.12. – 11:00 – kostol Saleziáni

Varín 24.12. 2017 –  po sv. omšiach pred kostolom.
– od 9.00-12.00 na námesti sv.Floriana
– od9.00-12.00 kaplnka pri škole
Krasňany 24.12.2017- po sv. omši
Nezbudská Lúčka 24.12. od 9.00-12.00 pri kaplnke


Ak viete o miestach, kde bude Betlehemskom svetlo vo vašom meste k dispozícii, dajte nám, prosím, vedieť v komentári pod článkom.


Loading map...

Loading


Dajte o Betlehemskom svetlo ľuďom vedieť

Organizujete, alebo pomáhate vo vašom meste, farnosti, či obci so šírením Betlehemského svetla? V časti “na stiahnutie” nájdete informačné plagáty, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť.