Často kladené otázky

Čo znamená malý plamienok?

Malý plamienok, odpálený v Bazilike Narodenia Pána, sa odovzdáva osobným odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, a je priam až neskutočné, že sa dostanú k miliónom ľuďom v Európe i na Slovensku, že dokážu v človeku vznietiť prejav ľudskej lásky a spolupatričnosti aj s ľuďmi, s ktorými sa v živote nestretol, ktorých nepozná. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je krásny symbol, aby sme vytvárali pokoj a mier v našom vnútri, v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozumenie šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla. Táto akcia nesie v sebe obrovskú energiu, ktorá vie podmaniť celého človeka a pritiahnuť mnohých ľudí. Je to úžasné, že práve my, skauti, máme možnosť podieľať sa na takejto krásnej tradícii. K skautom sa pridávajú skautskí rodičia aj s malými deťmi, ktorí si nenechajú ujsť túto príležitosť. Rok od roka sa takto zväčšuje skupina ľudí, ktorá má podobné cítenie, názory a hodnoty. Je to česť byť súčasťou štafety, ktorá v sebe nesie takéto nádherné posolstvo. Teším sa z každého odpáleného plamienka, keď vidím a cítim radosť, spolupatričnosť, nádej a vďaku, ktoré ľudia pri Betlehemskom svetle vyžarujú.

Betlehemské svetlo svieti v Európe už od roku 1986. Čo sa za tú dlhú dobu zmenilo?

Bezprostredne po politických zmenách v roku 1989 prekročilo Svetlo pokoja a mieru hranice medzi Rakúskom a štátmi bývalého sovietskeho bloku, ktoré sa ešte pár mesiacov predtým pokladali za neprekonateľné. Pred 22 rokmi, krátko pred Štedrým večerom, prišlo pozdraviť Betlehemské svetlo ako symbol nového susedstva a jednoty do Českých Budejovíc takmer 10 000 ľudí. Svetlo pokoja a mieru sa dostalo aj na Václávské námestie v Prahe a horelo aj na zborenom Berlínskom múre. Je to dôkaz, že Betlehemské svetlo pokoja, podobne ako skauting, ktorý sa mohol obnoviť až po skončení totality, žiari v slobodných krajinách a v ľuďoch s otvoreným srdcom. Má tú moc prekonávať hranice, štátne i ľudské. Veríme, že za tieto roky zbúralo medzi samotnými ľuďmi mnoho prekážok a zbytočných hraníc. Mnohé však ešte má pred sebou, a tu by sme si mali uvedomiť, že plamienok je symbol, ale závisí len od nás, či tieto hranice dokážeme prekonať len my sami, sami v sebe a medzi sebou.

Každoročne zapaľuje Betlehemské svetlo niekto iný. Kto to bude tento rok?

Každý rok sa hľadá v Hornom Rakúsku Dieťa svetla pokoja, ktoré sa v uplynulom roku vyznamenalo svojou pomocou, povšimnutiahodným správaním. Organizátori za Dieťa v roku 2011 vybrali jedenásťročnú Sarah Schinwald z dedinky Munderfing v Hornom Rakúsku.

Kde všade sa dostáva Betlehemské svetlo?

Svetlo pokoja a mieru, tento vianočný zvyk, ktorý v roku 1986 zaviedlo Krajské štúdio rakúskeho rozhlasu ORF v Linci, nadobudol už celoeurópsky význam. Od tohto okamihu sa totižto každý december rozbieha betlehemská štafeta do viac ako 25 krajín Európy, svetlo putuje aj na africký a severoamerický kontinent. Do jeho šírenia po Európe sa zapája viac ako milión ľudí, svetlo sa dostane cez Slovensko, Poľsko a pobaltské štáty až do Ruska a na Sibír. Dieťa svetla pokoja vždy koncom novembra odpáli Svetlo v Bazilike Narodenia Pána v Svätej zemi a prevezie tento betlehemský symbol Vianoc z Izraela do Linzu a do Viedne. Počas adventného obdobia ho osobne prináša do ustanovizní Európskej únie v Štrasburgu a v Bruseli a odovzdáva ho rakúskemu prezidentovi. Svetlo odovzdáva zvyčajne počas tradičnej generálnej audiencie na Námestí svätého Petra v Ríme. Každý rok sa Betlehemské svetlo dostáva do rôznych krajov Slovenska vlakom, najzápadnejším miestom na Slovensku sú Kúty, najvýchodnejším Čierna nad Tisou. Slovenskí skauti doručia svetielko po 20 hlavných aj vedľajších vlakových trasách do 300 miest a obcí na Slovensku. Na vlakových staniciach si ho odpaľujú ľudia do svojich domovov, zástupcovia miestnych farností a skauti, ktorí ho roznášajú v svojich mestách priamo k ľuďom, do kostolov, domovov opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti, nemocníc, azylových domov… A tiež do desiatok ďalších miest a dedín v ich okolí, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa svetlo dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Má táto tradícia smerovanie aj do ďalších krajín, kde zatiaľ ešte nebolo Betlehemské svetlo dopravené?

Jedným z cieľov akcie Svetla pokoja a mieru je rozšíriť Betlehemské svetlo zo Svätej zeme každý rok do ďalšieho „nového“ európskeho štátu, resp. štátu na iných kontinentoch. Svetlo pokoja nám pripomína narodenie Krista, ktoré symbolizuje mier a porozumenie medzi ľuďmi na celom svete. Ani Európa nenažívala vždy v mieri, skôr naopak, spomeňme z posledných rokov napríklad konflikt na Balkáne. O mier, či už medzi národmi, štátmi, alebo v našom vnútri, je potrebné sa skutočne usilovať každý deň.

Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania. Svetlo pokoja má ľudí spájať, nie rozdeľovať. Ako príklad „nových“ krajín môžeme uviesť Spojené štáty Americké, ktoré sa prvýkrát zúčastnili preberania svetla vo Viedni v roku 2000, alebo v roku 2002 Chorvátsko, ktorým zmietal vojnový konflikt. K tejto iniciatíve sa postupne pridávajú ďalšie štáty sveta, do ktorých betlehemské svetlo prinášajú práve skauti.

Koľko ľudí na Slovensku sa zapája do akcie?

Minulý rok si prišlo na železničnú stanicu odpáliť plamienok 990 skautov, ľudí z miest a obcí a zástupcov farností a toto číslo sa každoročne zvyšuje. Ďalšie stovky, môžeme hovoriť aj o tisícoch, pomáha pri distribúcii svetla k ľuďom, do jednotlivých ustanovizní a okolitých obcí. O Betlehemskom svetle informujeme médiá v regiónoch a celoštátne médiá, ďalej 1 500 katolíckych a evanjelických farností, akcia sa propaguje cez miestne rozhlasy, počas oznamov na sv. omšiach ai. Chceme, podobne ako zámer organizátorov rozšíriť Betlehemské svetlo každý rok vždy do ďalšej novej krajiny, aby posolstvo z Betlehema zavítalo počas týchto Vianoc k ďalším a ďalším ľuďom, ku ktorým sa doteraz nedostávalo.

Odovzdávanie si Svetla zo sviečky na sviečku, od človeka k človeku má iste aj zaujímavé príbehy…

Bude to príbeh, ktorý zažili skauti v Nižných Ružbachoch. Nad obcou je vrch s menom Kotník a na ňom je vykrývač na prenos televízneho a mobilného signálu. Na tejto stanici sa po týždni strieda stála služba. Počas Vianoc si na nich spomenuli skauti, ktorí im na saniach so zapriahnutými saňami vyniesli Betlehemské svetlo a vlastnoručne upečené koláče. Náročná výprava v riadnom mraze a snehu trvala od rána až do neskorého večera, ale stála za to. Službokonajúci pracovníci boli najprv prekvapení, no veľmi ich potešilo, že si na nich niekto spomenul. Skautom s radosťou urobili prehliadku svojho kráľovstva a tajomstiev, ktoré sa neukazuje len tak každému okoloidúcemu. Bolo to krásne stretnutie s ľuďmi, jednoduchý dôkaz posolstva, ktoré v sebe nesie Betlehemské svetlo. Rozozvučať v srdciach zvončeky, urobiť niekomu radosť, prejaviť mu lásku k blížnemu a ukázať, že aj dnes sa môžu ľudia správať podľa takýchto hodnôt.