Čo znamená Betlehemské svetlo

Posolstvo Betlehemského svetla

Je čarovné uvedomiť si, že všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, ktoré sa zažalo práve v mieste rodiska Ježiša Krista. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Betlehemské svetlo pokoja spája ľudí

Pri doručovaní Betlehemského svetla na Slovensku zažíname svetielka v jednotlivých mestách ako články reťaze, aby sme v priebehu 1 dňa vytvorili Reťaz svetla a spojili tak symbolicky celé Slovensko. Svetlo predstavuje symbol pokoja a spája ľudí všetkých zúčastnených krajín. Veríme, že s posolstvom Svetla pokoja prinášame na Slovensko i do mnohých domácností kúsok z Betlehema.

Svetlo nesie nadkonfesionálne posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, porozumenia – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania. Svetlo pokoja chce ľudí spájať, nie rozdeľovať.

Zámer Slovenského skautingu

Chceme, aby posolstvo z Betlehema zavítalo počas týchto Vianoc k ďalším a ďalším ľuďom, ku ktorým sa doteraz nedostávalo. Aj v roku 2011 odovzdáme tisícom ľudí okolo nás s plamienkom z Betlehema aj časť z nášho srdca. Naším cieľom je, aby každý z nás (každá skupina, oddiel, zbor) odpálil plamienok zakaždým novým a novým ľuďom a tak symbolicky prepojil naše srdcia nekonečnou reťazou svetla.