Prvé informácie o Betlehemskom svetle v roku 2013

31 október 2013

Púť Betlehemského svetla v roku 2013

Prvé a predbežné informácie

Aj tento rok budú slovenské skautky a skauti zabezpečovať rozvoz Betlehemského svetla po Slovensku. Táto predvianočná tradícia – symbol šírenia ľudskej lásky, porozumenia a nádeje – má na Slovensku už 24-ročnú tradíciu.

Prebratie Betlehemského svetla vo Viedni (14. 12.)

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii v sobotu 14. decembra 2013 o 14:00 v kostole Votivkirche vo Viedni.

Odovzdanie Svetla do rúk prezidenta SR (14. 12.)

V sobotu 14. 12. 2013 Betlehemské svetlo osobne prijme od zástupcov Slovenského skautingu prezident SR, pán Ivan Gašparovič.

Odovzdanie betlehemskej štafety poľským skautom (14. 12.)

V sobotu 14. 12. 2013 odovzdávajú zástupcovia Náčelníctva SLSK a skauti z Podtatranskej a Východoslovenskej skautskej oblasti Svetlo poľským harcerom. Svetlo bude putovať cez celé Poľsko, ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska až na ďalekú Sibír.

Reťaz Svetla spojí celé Slovensko (21. 12.)

V sobotu 21. 12. 2013 sa od skorého rána rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, ktoré budú šíriť Betlehemské svetlo po Slovensku. V priebehu dňa ho doručia po 20 hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí. Postupne tak na celom území Slovenska budú v jednotlivých mestách zažíhať svetielka ako články reťaze, aby krátko pred polnocou vytvorili Reťaz svetla a symbolicky tak spojili celé Slovensko.

Vynesenie plamienka na Lomnický štít (upresní sa)

Plamienok i tentokrát, už po 20. krát, zažiari z pomyselnej strechy nad Slovenskom, na najvyššie položenom pracovisku – v Observatóriu SAV na Lomnickom štíte.

Roznášanie Svetla v regiónoch (21. – 24. 12.)

Na vlakových staniciach, kam v sobotu 21. decembra dorazí Betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi a až do Štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach do tisícok kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovať ho veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach alebo ho doručia k ľuďom priamo domov. Roznesú ho aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Od týchto chvíľ si ho ľudia môžu odpáliť v kostoloch a všade tam, kde ho skauti v tomto predvianočnom čase doručia.

Aj váš zbor sa môže pripojiť k ostatným skautom, ktorí v tento predvianočný čas slávnostne odovzdajú Betlehemské svetlo pokoja na svätých omšiach v ich meste či obci.