Vlakové trasy 2018

Betlehemské svetlo vlakom

Rozvoz vlakmi sa uskutoční v sobotu 22.12.2018

Vlakový rozvoz sa neuskutoční na trase Čata – Šahy. Za pochopenie ďakujeme.

betlehemskesvetlo-vlakove-trasy-2018

Použité skratky v harmonograme: BA – Bratislava, BB – Banská Bystrica, BŠ – Banská Štiavnica, HE – humenné, ZV – Zvolen